Vill du bli en Rover?

Är du en erfaren projektledare eller strateg inom e-handel, PIM eller digital marknadsföring? Är du entreprenöriell och vill vara med att bygga upp ett företag, forma vårt erbjudande och vår kultur?

​Vi vill bygga ett framgångsrikt och riktigt bra företag, med stark kultur och stort kundfokus. Vi ska vara ett värderingsdrivet kunskapsföretag som arbetar i frontlinjen inom digital handel. Vi ska arbeta med utvecklade metoder baserade på ny kunskap, erfarenhet, omvärldsbevakning och input från de bästa i branschen. Allt i syfte att göra våra kunder framgångsrika genom digital handel.

Kultur

Fundamentet i Rove utgörs av en driven, professionell, nyfiken och empatisk företagskultur. Vi vill ha en kultur av tillit snarare än kontroll, med tydliga mål och mandat som uppmanar till egna initiativ och bra beslut. Vi vill ha rak kommunikation med positiv feedback för på så sätt hjälpa varandra att utvecklas. Och för att verkligen lyckas behöver vi ta hand om varandra, vi ska må bra dygnet runt och i livets alla skeden.

Professionell utveckling

Vi tycker att det största incitamentet (förutom en bra kultur) är att ständigt få utvecklas. Vi vill att Rove drivs av kunskap, att vi verkligen ligger i frontlinjen, och att det är inbyggt i varje medarbetare och i hela vårt arbetssätt. Vi tycker om strukturkapital och ska paketera vår kunskap i metoder som ger våra kunder stort värde.

Incitamentsprogram för delad framgång

Vi vill skapa ett starkt incitament till att lyckas, utöver fast lön arbetar vi med en generös vinstdelningsmodell utifrån lagets resultat.

Vill du bli en Rover? Skicka din ansökan till jobbatrove.se eller använd formuläret nedan.

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2022 Rove Commerce Advisory AB