Med Rove Upphandling leder vi upphandling av system och/eller leverantör av e-handel, PIM eller verktyg för digital marknadsföring utifrån vår upphandlingsmetod, från krav till slutlig rekommendation och beslut.

Metoden innefattar:

  • en översiktlig omvärldsanalys,
  • affärsmål,
  • ta fram kravunderlag (eventuellt inkl legala krav),
  • RFP/RFI-dokument,
  • utvärderingskriterier och
  • organisatoriska förutsättningar.

Presentation

Kontakta oss

Vill du veta mer om Rove Methods Upphandling?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2022 Rove Commerce Advisory AB