Bli en del av vårt team, just nu söker vi

Vill du bli en Rover?

Är du en erfaren utvecklare, projektledare eller strateg inom e-handel, PIM eller digital marknadsföring? Är du entreprenöriell och vill vara med att bygga upp ett företag, forma vårt erbjudande och vår kultur?

​Vi vill bygga ett framgångsrikt och riktigt bra företag, med stark kultur och stort kundfokus. Vi ska vara ett värderingsdrivet kunskapsföretag som arbetar i frontlinjen inom digital handel. Vi ska arbeta med utvecklade metoder baserade på ny kunskap, erfarenhet, omvärldsbevakning och input från de bästa i branschen. Allt i syfte att göra våra kunder framgångsrika genom digital handel.

Kultur

Fundamentet i Rove utgörs av en lärande, omtänksam och ambitiös företagskultur - det är våra viktigaste värden som vi bygger företaget på. Vi vill ha en kultur av tillit med stort eget ansvar där vi inte detaljstyr varandra, med tydliga mål och mandat som uppmanar till egna initiativ och bra beslut. Vi vill ha rak kommunikation med positiv feedback för att hjälpa varandra att utvecklas.

Lärande

Lärande

Med Rove vill vi skapa ett företag som prioriterar ständigt lärande. Att lära och utvecklas är motiverande. Det gör att vi kan ge våra kunder ett större värde.

Omtanke

Omtanke

För att verkligen lyckas behöver vi ta hand om varandra, vi ska må bra dygnet runt och i livets alla skeden.

Ambition

Ambition

Vi vill bli bäst på det vi gör. Vi vill bygga ett fantastiskt företag. Vi vill att våra kunder ska lyckas. Vi vågar utmana och sätta ambitiösa mål.

Incitamentsprogram för delad framgång

Vi vill skapa ett starkt incitament till att lyckas, utöver fast lön arbetar vi med en generös vinstdelningsmodell utifrån lagets resultat.

Vill du bli en Rover? Skicka din ansökan till jobb@rove.se.

Kontakta oss

Vill du bli en Rover?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2023 Rove Commerce Advisory AB