Rove

Lärande

Lärande

Omtanke

Omtanke

Ambition

Ambition

Rove är ett nystartat konsultföretag specialiserat på e-handel. Vi hjälper våra kunder att bli framgångsrika i sin digitala affär genom både affärsutveckling och teknikutveckling. Med mer än 20 års erfarenhet, både som konsulter och som e-handlare och anställda på e-handelsplattformar, förstår vi kundbehoven och kan tillföra en spetskompetens som gör skillnad för våra kunder.

För att lyckas tror vi att ständigt lärande är viktigt. Det är en resa som aldrig tar slut. Ordet Rove betyder just "​a vigorous and purposeful journey without ever reaching your destination" - en kraftfull och målmedveten upptäcksresa som aldrig tar slut.

Med Rove vill vi skapa ett bolag med hög ambition att hela tiden bli bättre. Vi vill också skapa ett omtänktsamt bolag, vi ska ta hand om varandra och våra kunder. Därför bygger vi bolaget utifrån våra tre värderingar: Lärande, Omtanke och Ambition.

Djup kunskap inom digital handel

Vi har en djup och bred kompetens inom digital handel, både på affärs- och tekniksidan. Vi har varit e-handlare själva och förstår processerna och kundbehoven. Vi har också jobbat många år med produkt- och affärsutveckling på plattformssidan och har därför en djup förståelse för hur e-handelsplattformar fungerar, vilka krav man ska ställa vid val av plattform utifrån ens affärsmål och vilka styrkor olika plattformar har.

Fokus på er affär

Vi förstår er affär och slutkundens resa. Vi gör er framgångsrika genom att arbeta både med affärsutveckling och teknikutveckling. Affären främst, tekniken ska “bara funka”.

Långsiktiga relationer

Vi vill ha förtroliga och långsiktiga kundrelationer. Ett riktigt partnerskap som handlar om att skapa kundvärde, inte om att fakturera timmar. För att skapa ett sådant förtroende krävs ordning & reda, tydlig kommunikation, effektivitet, en hög ambition och ett långsiktigt kundteam. Vi tycker också det är viktigt att ibland utmana våra kunder, annars är det svårt att lyckas.

Så arbetar vi

Vi utgår alltid från affärsbehoven och användarupplevelsen. Utifrån tydliga affärsmål och användarbehov tittar vi på teknikfrågor och de interna processerna, inte tvärt om.

Vi tycker om strukturkapital och bygger gärna in vår kunskap i metoder och paketeringar som ger våra kunder stort värde. Vi är också måna om att miminera våra kunders förvaltningskostnader och lägger därför stor vikt vid dokumentation och kvalitetssäkring av de lösningar vi levererar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2023 Rove Commerce Advisory AB