Rove

"​a vigorous and purposeful journey without ever reaching your destination".

Så arbetar vi

Vi utgår alltid från affärsbehoven och användarupplevelsen. Utifrån tydliga affärsmål och användarbehov tittar vi på teknikfrågor och de interna processerna, inte tvärt om.

Vi tycker om strukturkapital och bygger gärna in vår kunskap i metoder och paketeringar som ger våra kunder stort värde. Vi är också måna om att miminera våra kunders förvaltningskostnader och lägger därför stor vikt vid dokumentation och kvalitetssäkring av de lösningar vi levererar.

Bred kunskap inom digital handel

Vi har en djup och bred kompetens inom digital handel, både på affärs- och tekniksidan. Vi har varit e-handlare själva och förstår processerna och kundbehoven. Vi har också jobbat många år med produkt- och affärsutveckling på plattformssidan och har därför en djup förståelse för hur e-handelsplattformar fungerar, vilka krav man ska ställa vid val av plattform utifrån ens affärsmål och vilka styrkor olika plattformar har.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du prata digital handel med oss?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2023 Rove Commerce Advisory AB