Rove logga

Tjänster

Vi hjälper företag att bli framgångsrika i sin digitala affär genom e-handel och lead generation.

alt

Verksamhetsutveckling

Vägledning och beslutsunderlag

Affärsrådgivning, exempelvis business case och affärsplan för införande av e-handel, kanalstrategier och goto-marketplan.

Affärsmål och kundresan

Vi tydliggör vilka affärsmålen är och tar fram hur kundresan bör se ut för olika målgrupper. 

Upphandling

Oberoende upphandling av e-handelssystem, PIM eller verktyg för digital marknadsföring.

Lead generation & MarTech

Vi hjälper er att skapa fler leads och komma igång med effektiv inbound marketing och Martech-verktyg.

Arbetssätt och processer

Vi tar fram arbetssätt och processer för ert marknads- och e-handelsteam.

Projektledning och införande

Vi projektleder e-handelsprojekt och det interna införandet i er organisation.

Utveckling & systeminförande

Ny- och vidareutveckling

Vi utvecklar e-handelslösningar med e-handelsplattformen Litium Commerce Cloud och headless/composable commerce tillsammans med PIM-, DAM- och Martech-system.

Användarupplevelse

Vi skapar en rik användarupplevelse utformad efter användaren och deras kundresa.

Integrationer

Vi integrerar e-handelslösningen till affärssystem, marknadsplatser, CRM och andra interna system.

Utveckling av appar till Litium

Vi utvecklar appar och add-ons till Litium, exempelvis betalningslösningar och integrationer till andra tjänster.

Support och förvaltning

Vi erbjuder support, övervakning och förvaltning med olika upplägg utifrån era behov.

Tillgänglighet

Vi tillgänglighetsanpassar er e-handel så att den fungerar bra för alla och möter alla krav. 

Optimering & datadrivna insikter

Nyckeltal och analys

Vi tar fram förslag på nyckeltal att följa och analyserar era flöden och konvertering.

Datainsamling och statistik

Vi sätter upp mätdata, händelser och feeds för Google, Meta och CRM.

Kontinuerlig optimering

Vi hjälper er att sätta upp mätbara mål, införa verktyg och arbetssätt för kontinuerlig optimering.

Rapportering och uppföljning

Vi sätter upp enkla och tydliga rapporter utifrån era nyckeltal och mål.

Plattformar

back alt
alt

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Rove! De visar stor kundförståelse och det märks att de verkligen kan Litium. Det i kombination med deras långa erfarenhet av e-handel, både verksamhetsutveckling och teknik, gör att jag varmt kan rekommendera dem!"

- Sara Bertram, Country Manager Sweden HAKI

Hör av dig!

Har du frågor eller vill du prata digital handel med oss?

worm image
vector-1vector-2vector-3

Låt oss skapa en riktigt bra e-handel tillsammans!

Kontakta oss