Rove Methods

Rove Methods är utvecklade metoder med tydliga mål och resultat.

Kundresan

Med Rove Kundresan kartlägger vi hur era kunder vill agera under sin kundresa eller köpresa, hur de tar köpbeslut och hur ni bygger lojalitet.

Upphandling

Med Rove Upphandling leder vi upphandling av system och/eller leverantör av e-handel, PIM eller verktyg för digital marknadsföring utifrån vår upphandlingsmetod, från krav till slutlig rekommendation och beslut.

Förstudie

I Rove Förstudie tar vi fram mål och krav på system och/eller leverantör som ger framgångsrika projekt, med de bästa förutsättningarna för att nå era mål och ett lyckat internt införande.

Rove Build

Rove Build är implementationsprojekt för nyutveckling och vidareutveckling enligt vår iterativa projektmodell med fokus smidigt införande och låg total ägandekostnad.

Litium e-handel och PIM

Vi implementerar er e-handelslösning utifrån era affärsmål - design, systemutveckling, integrationer, utrullning, utbildning, test & kvalitetssäkring, interna processer och organisation. Vi arbetar med Litium Commerce Cloud e-handel, PIM och CMS och dess paketering Litium Accelerator.

Litium Apps och Add-ons

Vi utvecklar och förvaltar Apps och Add-ons till Litium Commerce Cloud, exempelvis betallösningar och integrationer till andra system.

Headless e-handel

Implementation av frontend och backend till headless e-handel utifrån era affärsmål - hela vägen från UX-design till API-strategi, systemutveckling, integrationer, test & kvalitetssäkring, interna processer till utrullning och produktionssättning.

Headless CMS

Implementation av headless CMS utifrån er kanalstrategi och marknadsprocess. Vi arbetar bl.a. med Contentful och Storyblok.

Införa HubSpot

Införande, konfiguration och sätta interna processer för lead generation och digital marknadsföring med HubSpot.

Rove Advisory

Rove Advisory är rådgivnings- och ledarskapstjänster av erfarna och affärsdrivna ledare och strateger.

Projektledning

Med tjänsten Rove Projektledning får ni hjälp med hands-on projektledning från start till mål av en erfaren och affärsdriven projektledare.

Styrgruppsarbete

Med tjänsten Rove Styrgruppsarbete får ni hjälp med deltagande som en neutral part i en styrgrupp för projektet eller att följa upp och kvalitetssäkra externa leveranser eller interna processer.

Rådgivning

Strategisk och hands-on rådgivning för e-handel, PIM och digital marknadsföring.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du prata digital handel med oss?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2023 Rove Commerce Advisory AB