Rove riktar sig till B2B- och B2B2C-företag, från tillverkande industri till konsumentvarumärken som säljer via återförsäljare.

Digital B2B-handel har många likheter med konsumenthandel med skiljer sig på några viktiga områden, målgruppen är beslutsfattare hos företag, kundresan är annorlunda, man har oftast komplexare produkter, flera försäljningsled, fler och komplexare pris-/avtalsupplägg samt är organiserade på ett annorlunda sätt jämfört med konsumenthandlare.

Tillverkande bolag och varumärken

Varumärken och tillverkande bolag B2B och B2B2C (B2B2C: försäljning till konsument via återförsäljare) har stora möjligheter att utvecklas och vinna konkurrensfördelar med digitala verktyg för försäljning och marknadsföring. Bolagets produkter behöver berikas och presenteras på ett sätt som gör de lätta att hitta i de kanaler där kunderna finns, återförsäljare/grossister och kunder behöver få rätt service online för att öka lojaliteten och man behöver arbeta med leadsgenerering på rätt sätt med fokus på inbound marketing så att kundprospekt hittar till er vid rätt tillfälle.

Tillverkande bolag är också varumärken som behöver lyftas fram och stärkas på rätt sätt i rätt kanal.

Grossister och distributörer

För grossister och distributörer som vidaresäljer och förädlar produkter finns stora möjligheter att effektivisera sin verksamhet och vinna nya kunder genom en effektiv PIM-process, erbjuda service online och bygga intresse kring de varumärken man arbetar med.

Grossist- och distributörsverksamheter har sällan stora marknadsteam utan behöver enkla effektiva processer och system som kan hanteras av ett litet team. Man börjar ofta med att titta på att införa en effektiv PIM-process där man med hög grad av automatik kan försörja nästa led med rik produktinformation. Ett nästa steg kan vara att se hur e-handel kan effektivisera olika aspekter av försäljningen. För att skapa ytt samt vilka serviceverktyg kunderna efterfrågar och om de går att digitalisera.

För de grossister och distributörer som arbetar aktivt med att rekrytera nya kunder behöver man också arbeta med leadsgenerering på rätt sätt med fokus på inbound marketing så att kundprospekt hittar till er vid rätt tillfälle.

B2B2C

Företag med konsumentprodukter som säljs via återförsäljarled står inför många utmaningar när man behöver kommunicera både till slutkonsumenter och återförsäljarled, i en allt mer digital värld med ett brett spektra av kanaler. Men man har också stora möjligheter att vinna konkurrensfördelar genom ett effektivt arbetssätt med moderna verktyg och processer för e-handel, PIM, digital marknadsföring och service online.

Direktsäljande B2B

Företag som säljer enklare produkter direkt till andra företag har många likheter med konsumentehandlare, man behöver bli duktiga på e-handel, PIM och många områden inom digital marknadsföring, bl.a. inbound marketing, SEO/SEM och kanalstrategi. Man behöver också bygga en kultur av att ständigt testa, mäta och ha total kontroll över sina KPI:er eftersom e-handel ändrar karaktär så ofta.

Mjukvarubolag / SaaS

Mjukvarubolag och SaaS-tjänster riktade till företag behöver skalbarhet i hela verksamheten och en stark marknadsfunktion som genererar leads till sälj, ofta med fokus på inbound marketing via content marketing och SEM.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du prata digital handel med oss?

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2022 Rove Commerce Advisory AB