Rove Methods är utvecklade metoder med tydliga mål och resultat.

Kundresan

Med Rove Kundresan kartlägger vi hur era kunder vill agera under sin kundresa eller köpresa, hur de tar köpbeslut och hur ni bygger lojalitet.

Läs mer

Upphandling

Med Rove Upphandling leder vi upphandling av system och/eller leverantör av e-handel, PIM eller verktyg för digital marknadsföring utifrån vår upphandlingsmetod, från krav till slutlig rekommendation och beslut.

Läs mer

Business Case

Med Rove Business Case tar vi fram ett beslutsunderlag för ett införandeprojekt av process för digital marknadsföring, e-handel eller PIM.

Förstudie

I Rove Förstudie tar vi fram mål och krav på system och/eller leverantör som ger framgångsrika projekt, med de bästa förutsättningarna för att nå era mål och ett lyckat internt införande.

Rove Advisory är rådgivnings- och ledarskapstjänster av erfarna och affärsdrivna ledare och strateger.

Projektledning

Med tjänsten Rove Projektledning får ni hjälp med hands-on projektledning från start till mål av en erfaren och affärsdriven projektledare.

Styrgruppsarbete

Med tjänsten Rove Styrgruppsarbete får ni hjälp med deltagande som en neutral part i en styrgrupp för projektet eller att följa upp och kvalitetssäkra externa leveranser eller interna processer.

Rådgivning

Strategisk och hands-on rådgivning för e-handel, PIM och digital marknadsföring.

Rove Interim Solutions är interimslösningar för ledare eller kompletta team som utvecklar och bygger upp er digitala handel.

E-handelsansvarig

Med tjänsten Rove E-handelsansvarig leder vi, eller bygger upp, ert e-handelsteam under en kortare eller längre period.

Ansvarig digital markandsföring

Med tjänsten Rove Ansvarig digital marknadsföring leder vi, eller bygger upp, ert digitala marknadsteam under en kortare eller längre period.

Komplett team

Med tjänsten Rove Komplett team kan vi under en period bemanna och bygga upp hela er e-handel eller digitala marknadsfunktion, om möjligt mot prestationsbaserad ersättning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du prata digital handel med oss? Underbart!

Följ oss på
Litium Partner
Hubspot Solution Provider
© 2022 Rove Commerce Advisory AB